غیر فعال کردن دزدگیر های ماجیکار بدون ریموت کنترل

  1397/06/13 
در زمانی که ریموت کنترل دزدگیر های ماجیکار (بغیر از سری A) بهر علتی کار نمی کند و دزدگیر هم در حالت فعال باشد چه باید کرد ؟ میتوانید با کلید وارد خودرو خود شود و (در این هنگام دزدگیر به صدا در می آید )که به این موضوع توجهی نداشته باشید و بعد کلید را در سویچ قرار داده و خیلی سریع 5 مرتبه سویچ را کامل باز و بست نمایید

داخل ماشین شوید و سویچ را 5 مرتبه سریع باز و بست نمایید


نظرات کاربران
ارسال نظر