فروش دزدگیر اقساطی با چک صیادی

دوستان عزیزی که قصد خرید دزدگیر بصورت اقساط دارند میتواند با پرداخت یک سوم از قیمت کل محصول خریداری شده بعنوان پیش پرداخت خرید نمایند و الباقی حساب را حداکثردر 10 ماه با چک صیادی ( در وضعیت سفید) پرداخت نمایند