بی صدا کردن دزدگیر ماجیکار

  1397/06/13 
دزدگیرهای ماجیکار را میتوان توسط کلید 1 و 2 بی صدا کرد

میبایست همزمان استفاده شود


نظرات کاربران
ارسال نظر