ریموت کنترل دزدگیر سیلورین مدل 888 و ٩٩٩

silverin 888- 999
سیلورین
4780000
موجود
  • __SepehrSimpleProduct__
 
 
ریموت کنترل دزدگیر سیلورین تصویری برای مدلهای سیلورین 888 و 999
و مدلهای دزدگیر و کیلس سیلورین 888
 
ریموت کنترل دزدگیر سیلور و سیلورین
قابل کد گیری به دزدگیرهای سیلورن 888
دزدگیر سیلور 999
دزدگیر و کی لس سیلو ام 888

این مدل ریموت دارای باطری لیتیوم شارژی میباشد
امکان جا گزاری تیغه کلید را دارد
 
ریموت کنترل دزدگیر سیلور و سیلورین
قابل کد گیری به دزدگیرهای سیلورن 888
دزدگیر سیلور 999
دزدگیر و کی لس سیلو ام 888

این مدل ریموت دارای باطری لیتیوم شارژی میباشد
امکان جا گزاری تیغه کلید را دارد
 
مشخصات فنی

ریموت کنترل دزدگیر سیلورین مدل 888 و ٩٩٩

    نظرات کاربران
    ارسال نظر