دزدگیر
  • غیر فعال کردن دزدگیر های ماجیکار بدون ریموت کنترل

    غیر فعال کردن دزدگیر های ماجیکار بدون ریموت کنترل

    در زمانی که ریموت کنترل دزدگیر های ماجیکار (بغیر از سری A) بهر علتی کار نمی کند و دزدگیر هم در حالت فعال باشد چه باید کرد ؟ میتوانید با کلید وارد خودرو خود شود و (در این هنگام دزدگیر به صدا در می آید )که به این موضوع توجهی نداشته باشید و بعد کلید را در سویچ قرار داده و خیلی سریع 5 مرتبه سویچ را کامل باز و بست نمایید