غیر فعال کردن دزدگیر های ماجیکار بدون ریموت کنترل

  1397/06/13 
در زمانی که ریموت کنترل دزدگیر های ماجیکار (بغیر از سری A) بهر علتی کار نمی کند و دزدگیر هم در حالت فعال باشد چه باید کرد ؟ میتوانید با کلید وارد خودرو خود شود و (در این هنگام دزدگیر به صدا در می آید )که به این موضوع توجهی نداشته باشید و بعد کلید را در سویچ قرار داده و خیلی سریع 5 مرتبه سویچ را کامل باز و بست نمایید

داخل ماشین شوید و سویچ را 5 مرتبه سریع باز و بست نمایید

بی صدا کردن دزدگیر ماجیکار

  1397/06/13 
دزدگیرهای ماجیکار را میتوان توسط کلید 1 و 2 بی صدا کرد

میبایست همزمان استفاده شود

چگونه حالت اعزام به تعمیرگاه دزدگیر ماجکار را فعال یا غیر فعال نماییم؟

فرهاد شمس نژاد  1397/06/13 
مواقعی پیش می آید که نیاز داریم درهای ماشین را باز نگه داریم و یا برای مدت کوتاهی نیاز به عملکردهای دزدگیر نداریم چه باید کرد ؟

برای فعال سازی این حالت می بایست کلیدهای 1(قفل) و 3 (صندوق پران) را همزمان با هم بزنیم توجه نماید که فقط بزنیم و رها نماییم 

و بروی صفحه نمایشگر علامت zzz نمایان می شود و از این لحظه به بعد دیگر نه آژیر و نه راهنما ها فعال نخواهد بود 

و برای برگشت همین عمل را تکرار می نماییم

و در اغلب دزدگیرهای ماجیکار (902-  702   -   802    -   110    -   125     -   127   )به همین روش عمل می نماییند


نظرات کاربران
ارسال نظر